Väntsal i Lazarus klinik vid ett besök i Fullabantang 2013.

Förening
Lazarusordens existens går tillbaka till 1000-talet med det ursprungliga syftet att vårda de som drabbats av lepra. Genom att tidigt uppta riddare som drabbats av lepra i Orden fick den även en militär funktion under korstågen i Det Heliga Landet.

Lazarusorden bedriver sin verksamhet i Sverige genom Svenska Lasariters Förening och genomför karitativ verksamhet, främst riktad mot sjuka och nödlidande. Dom bistår och hjälper sjuka och utsatta utan åtskillnad, utifrån de tre ledande principerna andlighet, barmhärtighet och tradition.

Den karitativa verksamheten bedrivs sedan årtionden främst utanför landets gränser med tyngdpunkt på sjukvårdande insatser i Afrika, men kan även ske i Sverige. Det svenska Storprioratet och föreningen leds av sin Storprior och stöds av styrelsen med bl.a. Deras Hospitalit som leder den karitativa verksamheten.

På det internationella planet leds verksamheten av deras nye Stormästare HRH Prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme, GCLJ med stöd av The Grand Magistry. Dom finns representerade i ett antal länder förutom Sverige såsom Danmark, Det Heliga Landet, Frankrike, Irland, Norge, Schweiz, Serbien, Storbritannien, USA m.fl.

I byn Fullabantang i Gambia stödjer dom en vårdklinik som det svenska Storprioratet lät bygga 1999, bl.a. med hjälp av pengar från SIDA. Sedan starten har kliniken haft mer än 110.000 patienter från 36 närliggande byar. Det svenska Storprioratet har under de senaste 15 åren skänkt över 16 miljoner kronor.

De första 10 åren dominerades verksamheten av behandling av malaria, diarréer samt förloss-ningshjälp och mödravård. De senaste åren fokuserar man även på det ständigt växande problemet med HIV. Stödjande samtal, information, hjälp till drabbade familjer och då främst barn som på olika sätt påverkats är en viktig del av verksamheten idag. Frivilliga stödpersoner hjälper cirka 600 barn i närområdet.

Lazarusordern följer med jämna mellanrum upp verksamheten på plats för att se att allting fungerar och att pengarna kommer till nytta. Mer än 95% av insamlade medel går till Hospitalverksamheten. Kliniken i Fullabantang är deras huvudprojekt, men dom har även stöttat olika kliniker i Senegal samt gjort punktinsatser som t.ex. stöd till Serbien vid översvämningarna, till Filippinerna efter stormen för ett par år sedan, ett barnhem i Rumänien samt Orthodox School of Bethany for Girls i Israel.

Du kan också vara med och engagera dig i deras arbete. Medlemskap i Svenska Lasariters Förening och i Lazarusorden kan vinnas av var och en som visar intresse för föreningen och deras karitativa verksamhet. Dom är en kristen ekumenisk organisation och förutsätter därför medlemskap i en kristen kyrka.

Man kan läsa mer om detta på www.oslj.se eller internationella hemsidan www.oslj.org. Man kan också kontakta Kansler Pär Ola Dahlin på info@oslj.se.

Text: Lazarusordern
Bild: Lotta Dahlin

Föregående artikelApoteket med generösa öppettider
Nästa artikelBromölla får en egen Marknad