Hjärta och smärta intresserar.

”Hjärta och smärta” var temat när kardiologen Thomas Pettersson och hans gode vän Ingemar Nilsson, besökte Ivetofta Hembygdsförenings medlemsmöte på Tiansgården söndagen 18 november.

Runt ett 100-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan. Thomas Petterssons föreläsning varvades med Dönabergamusikern Ingemar Nilssons sång och musik, Thomas Pettersson bidrog också med skön kompletterande pianomusik.

Publiken fick nu nya lärdomar om våra vanligaste hjärt-/kärlsjukdomar och olika symtom/behandlingar som många gånger kan skilja mellan män och
kvinnor. Detta gäller både synsätt och behandlingsmetoder. Exempelvis kan en patient med svår hjärtinfarkt, som fått en adekvat behandling, skrivas ut från sjukhuset efter några dagars vård, medan det vid hjärtsvikt, kan behövas mera vila och längre vårdtid.

Ingemar Nilsson sjunger om hjärtat.

– När det gäller bröstsmärtor, då är det direkt in till sjukhuset. Gärna med ambulans, tjabba inte med SOS. Ambulansen är inte bara ett fordon, utan det är sjukhusets förlängda arm, betonar Thomas starkt till publiken.

Thomas berättar också att människan är en helhet inte bara ett hjärta, man är inte bara ett kolesterol, man är inte bara en tarm, man är en helhet och vi förstår bara en bråkdel av detta, just nu.

Kaffe serverades och publiken fick ställa frågor kring egna och andras hjärtbesvär under eftermiddagen.

Text & Bild: Peter Lennartsson

Föregående artikelMordmysterium på Christo’s
Nästa artikelFramgångsrik basketklubb för tjejer