Dr Glader besökte Näsums Hembygds- och Fornminnesförening.

Christer Glader berättar att ”Glader” är ett gammalt knektnamn som faktiskt förekommer i minst tre andra släkter med samma namn i södra Sverige.

Dr Glader har arbetat som distriktläkare i Tyringe i 40 år och nu i februari så gick han i pension, men han har mycket annat att göra.

Den 27 april var han i Näsums församlingshem och talade om naturens tjusning med ”kroppar som stampar” överallt och hur viktigt det är att det finns föreningar som Näsums Hembygds- och Fornminnesförening som förvaltar ett arv till kommande generationer.
Hur det är att arbeta och verka på en och samma plats under så lång tid – man blir nästan ett med samhället”, säger Dr:n. Man får så många människoöden nästan till skänks och vad är det som har verklig betydelse för oss människor?

Det gäller att inte ”missa” livets promenad!

Humor är bra för hälsan, det visste redan de gamla grekerna enligt deras gelothologi – studier av hur skratt påverkar våra inre organ och fysiska och psykiska hälsa.
Dr:n varvar med att dra dråpliga historier och sjunger visor på göingemål (öster om Hässleholm) till publikens glädje.

När Dr Glader var AT- läkare i Lund fick han kontakt med en kollega som ägnat sig åt Lundaspex och en dam som var inlagd hade donerat 10.000:- till doktorernas allmänna trevnad.

Christer Glader tar emot en gåva från föreningen.

Doktorerna startade på Kiviks marknad och fick för 10-12 år sedan utökades ”stallet” med en vikarierande Kyrkoherde – de kallade sig för ”Katastrofgruppen”, där Christer spelade dragspel. För 7-8 år sedan kom en CD med ”Dr Gladers andliga piller” och efterhand utökades gruppen till en sextett.

Tänk på förskolebarnets nyfikenhet, öppenhet och receptivitet!

Livet är en äkta gåva och vi fick bara livet – det är ett mysterium att just du blev till när du blev avslutar Dr Christer Glader.

Text & Foto: Karin Mattsson-Coll

Föregående artikelPalestinsk kulturdag för alla
Nästa artikelSnart tid för Tummetottloppet – igen!