Bromölla
Nästan dold för världen i en hästhage ,finns en domarring som är 10 meter i diameter.
Nio stenar ligger i en ring varav en sten ligger i mitten. Att det är nio stycken var vanligt på yngre järnåldern (ca 800 e Kr) ,före medeltiden och vikingarnas intåg. De lärde tvistar om domarringen använts till tingsplats, men det finns för få bevis för det.
Däremot har arkeologerna funnit boplatser med skålgropar som knackats in i ett stenblock. Skålgroparna kan ha haft en magisk betydelse eller använts som lyckosten. Här har man funnit kremerade ben och många andra fynd som kommer från äldre stenåldern för 7-8000 år sedan.
Allarp är en rik fyndplats av fornlämningar, för det var här fiskare och jägare
fanns, nära vatten och de var rörliga. Från Östersjön går Skräbeån till Ivösjön och Holjeån sträcker sig upp till Jämshög. Från Jämshög rinner Holjeån vidare till Småland. Närheten till vatten har alltid lockat alla människor i alla tider. Vattendrag; sjöar, bäckar, hav är samfärdsleder ut i världen.
I norra Allarp växer det björkar, enar, hagtorn. Rosor och orkidéer. Fågellivet är rikt och i sjöarna är det gott om fisk. Här finns många möjligheter till rekreation.

Källa: Fakta hämtat ur ”Bromölla samhälle och industri vid Ivösjöns strand” med samandrag av Göran Cervin 1999, plakett
Källa: www.bromolla.se, D Objektskatalog, Bromölla Kommun

Text & Foto: Karin Mattsson-Coll

Föregående artikelCykla Smugglarrundan
Nästa artikelAtt semestra på hemmaplan