David Svensson vid Gualöv kyrkas nya mur.

Gualöv
Sedan rötter och dåligt underlag orsakat att delar av Gualövs vackra kyrkomur rasat har en hel del hänt.

Den 19 oktober beslutade kyrkorådet att man ska bygga upp en ny mur ca. 3 meter österut från den tidigare muren. Man hade klart med alla instanser från museét (arkeologin) till Länsstyrelsen, Lunds stift och Trolle Ljungby Gods.

Det blev en stor investering, men å andra sidan blir det en mur som kommer att stå pall i många generationer framåt, utan påverkan av lindarnas rötter, med rätt underlag, med rätt bruk och extra stöd från yttersidan på grund av nivåskillnaden!

David Svensson som driver Svenssons Bygg och byggnadsvård i Gualöv var en av de som svarade på anbudet och fick uppdraget. De har dels förlängt murarna framför och bakom kyrkan sen flyttat ut den raserade muren.

– Det är mycket viktigt med ett bra underlag då hela muren ligger på detta, berättar David.

Hur lätt är det att få tag på sten som är ämnad för att lägga en mur?

Inte lätt alls utan vi fick köpa in en gammal riven mur som vi nu använder. Stenarna är huggna och det hade kostat mycket mer om vi inte lyckats att få tag på den stenen.

Berätta hur arbetet går till?

– Vi lyfter sten för sten och fixerar den på plats med mindre stenar i bakkant. Dessa fixeras sen ytterligare med bruk. Vi ska putsa insidan så det syns inte att där ligger mindre stenar. Det blir utsidan som kan ses som det vackra stenarbetet. På utsidan kommer vi sen att foga mellan stenarna och här kommer man att få en vacker mur. Planeringen för att färdigställa muren med puts och fogning ligger in på nästa år.

Hur vanligt är dessa typer av jobb?

Precisionsarbete med inpassning av stenar.

– Det är fåtal jobb som är så här omfattande men det finns många murar runt om i södra Sverige som absolut skulle behövas fixas. Det är bara det att man låter det gå så länge det går och till slut rasar murarna.

Vad skulle du säga är det viktigaste när man lägger en sån här mur?

– Att underarbetet är riktigt och att stenarna i muren har bra anläggningsyta. Sen är det viktigt att skydda mot nederbörd så att inte vatten kan tränga in och spränga muren vid frost.

Grattis Gualöv till en ny och vacker mur runt er vackra kyrka!

Text & Bild: Patrik Lundin

GUALÖV KYRKA:
Gualövs kyrka byggdes i romansk stil under första halvan av 1100-talet. Det opretentiösa yttre gömmer ett rikt utsmyckat inre med bl.a. kalkmålningar från 1100-talets mitt i korbågen och 1450-talet. Dessutom finns ett medeltida altarskåp att beskåda, såsom predikstol och dopfunt i renässansstil och mycket mer. Bland de senare inventarierna finns ett textilkonstverk av Maria Blombärg som hänger i det medeltida vapenhuset. Källa: www.svenskakyrkan.se/bromolla/gualovs-kyrka

Missa inte Julottan i Gualövs kyrka på juldagen 25 december kl.07.00 med Ralf Thiedemann.

Föregående artikelJulshowen Bland Töntar & Troll!
Nästa artikelDigital kunskap åt alla!