Åke Karlsson, ordförande i Bromöllas Släktforskarförening.

12 augusti träffade jag Åke Karlsson, ordf i Bromölla Släktforskarförening och Enok Svensson 90 år ung, som varit med från början. Vi möttes i deras rum i Bromöllas Bibliotek och jag såg deras skärmutställning på biblioteket.

Föreningens historik
Det började med en studiecirkel som hölls i Dr Sterners villa – ”Sternska Villan” i Sölvesborg.

Föreningen fick ekonomiskt stöd av Kulturnämnden i Bromölla och flyttade in i källaren på Folkets Hus.

Enok Svensson 90 år ung.

För att komma igång gick det att låna filmer och använda läsapparat från Länsbiblioteken i Karlskrona och Kristianstad. Det finns rullfilmer att låna än idag på Kristianstads Bibliotek.
Svenskt Arkiv hade sitt centrum i Ramsele med både filmer och mikrokort. Mikrokorten var stora som vykort.

Närmaste arkiv fanns i Kyrkhult. I Kyrkhult hade de s.k H-boxar som innehöll flyttningsattester. Under många år på mitten av 1800-talet var det flyttvecka varje oktober. Pigor och drängar måste flytta och söka ny tjänst. Gjorde de inte det och inte fick nytt arbete fick de stämpeln ”lösdrivare”. Betyget de fick med sig kallades orlofsedel.
På 1970-talet var Carl-Axel Tholin en stark profil i föreningen. Carl–Axel kunde tolka gamla handskrifter, vilket inte var det lättaste att göra.

Föreningen gjorde utflykter till pastorsexpeditionen i Gammalstorp många gånger. Där fanns mycket material och källor att ösa ur. Riktigt detektivarbete med att få reda på födda, konfirmerade, trolovade, gifta och döda. Dokumenten kunde också vara förstörda av fel förvaring, vara stulna eller ha gått ”upp i rök”. Många gånger besökte föreningen Landsarkivet i Lund och föreningen hade kontakt med Riksarkiv.
På Luciadagen 1986 invigdes Bromölla Bibliotek och föreningen fick ett eget rum till sitt förfogande.

Åke och Enok studerar gamla handskrifter.

2005 kom Internet! En revolution för släktforskning! Föreningen arrangerar släktforskardagar, föreläsningar och har kontakt med andra förbund, som Skånes Släktforskarförbund och Sveriges Släktforskarförbund.

Åke Karlsson berättar att man också ska anordna DNA-Caféer och föreningen vill ge mer information genom träffar den 22 oktober, 6 november, 23 november (gästföreläsare: Niklas Herzman) och 3 december. Det går att skicka in ett salivprov till antingen Ancestry eller Family Search och få svar inom 2-3 månader.

Läs den fördjupade artikeln här

Text & Foto: Karin Mattsson-Coll

Föregående artikelTulseboda Brunn som kurort 1880 till 1954
Nästa artikelTre mästare och en violin med Johannes Jacobsson