Allakando läxhjälpare.

Det finns i Sverige stora skillnader i elevernas kunskaper, beroende på vilken skola man går på.

Alla elever ges inte möjligheten att lyckas i skolan. Men elever som valt att anlita Allakando läxhjälp i Stockholm lyckas i högre utsträckning – 9 av 10 av dessa elever höjer sina betyg. Vad beror det på?

PISA-resultaten som presenterades i december 2019 visade på en förbättring av svenska elever kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det är glädjande – men det är långt ifrån alla elever som har getts möjligheten att förbättra sina kunskaper i skolan.

Sverige är det land i norden där det är störst skillnader mellan skolor, det vill säga att vilken skola du går i spelar stor roll för din möjlighet att lyckas med sina studier. Vissa skolor har erfarna lärare, studiero i klassrummet och en god kvalitet på undervisningen, medan situationen nästan kan vara totalt motsatt på andra skolor.

Men det finns ett gott exempel på elever som har lyckats höja sina betyg och kunnat komma in på sitt drömgymnasium, eller kunnat komma in på sin drömutbildning på universitet. Det handlar om elever som har anlitat Allakando läxhjälp, där hela 9 av 10 av dessa elever förbättrat sina kunskaper och lyckats höja sina betyg i skolan.

Allakando läxhjälp innebär att du som elev får undervisning av en privatlärare i det, eller de, ämnen som du vill förbättra dina kunskaper inom. En av nycklarna till att Allakando lyckas så bra är att de ställer höga krav på den som söker jobb som privatlärare på bolaget – den ska ha goda ämneskunskaper och en god pedagogisk förmåga. Den som anställs som privatlärare inom Allakando läxhjälp i Stockholm får sedan flera vidareutbildningar i Allakandos pedagogiska metod och inom de ämnen de undervisar i.

Den enskilt viktigaste faktorn för att elever ska kunna förbättra sina resultat är att man får tillräckligt med tid med en duktig lärare. Allakando läxhjälp i Stockholm har funnits i över 12 år och bolaget har under den tiden utvecklat en modell som utgår ifrån kursplaner och läroplaner – så att eleverna får de förmågor och ämneskunskaper som krävs för att kunna höja sina betyg. Det är en beprövad pedagogisk modell som har arbetats fram sedan Allakando läxhjälp i Stockholm startade år 2007 och har sedan dess hjälpt tusentals elever att lyckas i skolan.

Foto: Allakando

Föregående artikelTraditionsenlig julkonsert
Nästa artikelNäsums Hembygdsförening firade 60 år