Linda Åhlin tillhandahåller juridiska tjänster inom bla. hästjuridik

Åhus
Åhlins Juristbyrå slog upp dörrarna för klienter den första september och satsar nu på att hjälpa privatpersoner och småföretagare att lösa juridiska problem för en enklare vardag.
Åhlins Juristbyrå tillhandahåller juridiska tjänster inom bland annat arbetsrätt, entreprenadrätt, tvistelösning och hästjuridik. Juristbyråns grundare Linda Åhlin uppvuxen i Bromölla tog sin juristexamen vid Lunds universitet och har erhållit tingsmeritering vid Kristianstads tingsrätt. Hon har tidigare även arbetat som biträdande jurist på affärsjuridisk advokatbyrå och som förhandlande arbetsrättsjurist vid specialistbyrå i arbetsrätt. Linda Åhlin drivs av sin passion att hjälpa människor lösa problem med juridiken som verktyg.
Gällande att kontoret finns i Åhus menar Linda Åhlin strategiskt sett är bra. Byrån riktar sig nämligen till klienter i hela södra Sverige. I stället för att klienten ska ta sig till Åhus åker juristen till den ort klienten befinner sig. Klienterna behöver alltså inte lägga tid på resor och mötet bokas på tid som passar klienten bäst.
Åhlins Juristbyrå är juristbyrån som sätter klientens intresse i centrum. Det innebär även att juristen alltid söker efter bästa lösningen för klienten på uppkommen situation utifrån rådande omständigheter. Arbetsmetoden kräver stor förmåga att kunna se till helheten och att på ett pedagogiskt vis kunna förklara för klienten vad olika val kan leda till för resultat.
De flesta klienter Linda Åhlin träffar har ofta känslan av att ha blivit utsatt för någon slags orättvisa. Efter genomgång av ärendet brukar känslan visa sig ha stämt. Få klienter har dock helt klart för sig vilket det juridiska problemet är före kontakt har tagits med henne som jurist. De undrar om man verkligen kan eller får göra så här osv.
Osäkerheten kring vad som gäller rent juridiskt bidrar faktiskt till att många drar sig för att kontakta en jurist. Åhlins Juristbyrå erbjuder därför en gratis bedömning av ärendet innan klienten betalar för några juridiska tjänster. Det ger klienten möjlighet att ta ställning till om det är värt att driva saken vidare med hjälp av byrån eller om det är bättre att låta bli.
Arbetsrätten ligger Linda Åhlin lite extra varmt om hjärtat. Den är komplicerad vilket leder till att många arbetsgivare gör fel. Ofta inte avsiktligt. De fel som görs kan dock slå hårt mot arbetstagaren. Åhlins Juristbyrå hjälper arbetstagare som felaktigt sagts upp eller avskedats att förhandla med arbetsgivaren. Åhlins Juristbyrå hjälper även arbetsgivare att göra rätt vid uppkommen problematisk situation med anställd på arbetsplatsen.
Under uppväxten höll Linda Åhlin på med hästhoppning. Hästintresset lever kvar, det hinns emellertid inte med på fritiden, och i stället avser Linda Åhlin att satsa på hästjuridiken i byrån. Dessutom finns inte så många hästjurister att vända sig till och då kan det vara bra med en till aktör med god kunskap om hästar och kännedom om branschen.
Även om byrån är nischad mot framför allt tvistelösning och civilprocess verkar byrån för att förebygga uppkomsten av tvister. Detta görs genom att tillhandahålla hjälp med avtalsskrivning för företagare bland annat inom byggindustrin. Det är sällan som bevisningen avseende muntliga avtal håller i rätten. Därför är det viktigt, kanske särskilt viktigt, för små företagare att sätta allt väsentligt på pränt. Åhlins Juristbyrå hjälper, med detta i åtanke, till med att gå igenom om ert företag saknar viktig dokumentation och granskar allt från anställningsavtal till entreprenadavtal mm.

Föregående artikelTrött, nedstämd och sömnig? Här finns tipsen.
Nästa artikelMarschaller lyste upp Asarum under Oktobernattan