Borres självporträtt

Sölvesborg

Borre staty

Alternativt årsmöte hölls i mars för Kulturföreningen Borres Vänner. Normala år brukar 22 – 25 medlemmar delta i föreningens årsmöten. På årets alternativa årsmöte blev det deltagarrekord, 42 medlemmar svarade. Årets upplaga av årsmötet blev en alternativ variant på grund av Corona pandemin. Istället för ett fysiskt möte skickades brevledes ut ett formulär till alla medlemmar med förslag till beslut som medlemmarna kunde kryssa i och returnera. Något som dessutom anammades av medlemmar boende utanför regionen som nu kunde delta i årsmötet. Till ordförande omvaldes Ulla Boberg, till kassör Bengt Lindgren och som sekreterare Ingvar Jagestad. Ingmar Larsson och Laila Klerestam omvaldes som ledamöter, som suppleanter omvaldes Gay Thelander och Viggo Hermansson. Till revisorer omvaldes Dan Boberg och Sven-Arne Thell med Per-Anders Knutsson som suppleant. Till valberedning omvaldes Kenneth Bergdahl och Bo Olsson med Kenneth som sammankallande. Föreningen har idag 91 medlemmar. Föreningen har i sommar funnits i sju år och arbetar för att främja och vårda intresset för Sölvesborgsprofilen Bror ”Borre” Carlström. Året 2020 blev av förklarliga skäl ett inaktivt år för många föreningar, så också för Kulturföreningen Borres Vänner. Av den anledningen gäller också 2020 års medlemsavgift för 2021. Årets aktiviteter blir anpassade till rådande situation. Föreningen deltar i kommunens konstexplosion i digital tappning. (Se vidare annan artikel i INFO-bladet). Borres födelsedag kommer att firas 29 juli. Utesluts möjligheten för samlingar över åtta personer blir det en alternativ version. Höstaktiviteter är något som föreningen avvaktar med och informerar vidare om under sommaren.

Text & Foto: Ingvar Jagestad

Föregående artikelKarlshamnsprofil vill satsa på musiken
Nästa artikelBK Revansch – träningsläger på hemmaplan