Jan Lundgren.

Sölvesborg
Sommarhällevikaren Jan Lundgren föreläser.

Fiskeläget Hällevik har vuxit fram under hårda levnadsvillkor med fattigdom, sjukdomar och ett flertal drunkningsolyckor.
Under 1800-talet förbättrades fisket och då förra seklet var ungt kom järnvägen och turisterna till orten.
Nejdens vackra badstränder, förhållandet mellan badgäster kontra ortsbefolkning samt fiskenäringens minskande betydelse, är några av flera spörsmål som denna föreläsning kommer att beröra.

Sölvesborgs Bibliotek & Lärcentrum
Onsdagen den 5 juli kl. 14:00

Text: Daniel Sverkersson
Bild: Jan Lundgren

Föregående artikelBorre syns nu även hos…
Nästa artikelKarlshamn i Bilder, Då och nu