rotary3

Rotary Bromölla genomfördePresidentskifte.

Vid Rotarys veckomöte som denna gånghölls på kvällstid och hos Rusthållaren iEdenryd, utdelades Rotarys miljöstipendiumtill föreningen Nattögat. Man förtjänardetta då man aktivt arbetat medboendemiljön i Bromölla kommun sedanstarten 2005.

En av Initiativtagarna till Nattögat varPatrik Göransson och han tycker att detär fantastiskt att det fortfarande hålleroch ungefär samma antal personer somkör för att öka tryggheten och störa buseti kommunen. Stipendiet mottogs avErika och Lennart.

På Rotarys övriga program denna kvällstod även utdelning av Paul HarrisFellows utmärkelse som gick till PaulRosenqvist för sitt enorma arbete iHumlestafetten. Han bedyrade att detvisst var många fler som lagt ner tid ochmöda på att få det evenemanget att fungera.Och den återkommande stafettensom går av stapeln i maj varje år engagerarmer än 6o stafettlag och till detbehövs ganska många funktionärer.

Som sista punkt för kvällen lämnadespresidentklubban över till JesperThelander som även berättade lite omframtidens arbete i Bromölla Rotary.¤ Easy FaktaPaul P. Harris, 19 april 1868 – 27 januari1947, är den internationella organisationenRotarys grundare. Harris föddes iRacine, Wisconsin, växte upp i Vermontoch flyttade till Chicago för att arbetasom advokat. Här tog han 1905 initiativettill den första rotaryklubben. ”PaulHarris Fellow” är ett utmärkelseteckeninom Rotary.

rotary2rotary1rotary4

Föregående artikelPremiär för Allsångskväll med dans!
Nästa artikelSommarläsning