Det är inte alltid lätt att veta om man behöver anlita en advokatbyrå. Det man däremot kan förvänta sig är att en advokatbyrå innebär trygghet för klienten.

Jag träffade Mats Lind som numera kan titulera sig advokat efter att ha antagits som ledamot av advokatsamfundet i oktober. Han började studera på juristlinjen 2004 och började arbeta på advokatbyrå efter avslutade studier. Han är idag allmänpraktiserande, d.v.s. hjälper till med juridiska frågor inom flertalet områden.

Har du alltid haft målet att bli advokat?

– Nej jag har inte haft som mål att jag skulle bli advokat utan det är först sedan jag började arbeta som biträdande jurist på byrån som jag satte det målet.

Mats berättar att det finns stora skillnader mellan en advokatbyrå och en juristbyrå. En advokat står under Advokatsamfundets kontroll och skall förhålla sig till det regelverk som gäller för advokater. Klienten kan alltid räkna med att advokatens ansvar är tydligt reglerat och att klientens intresse står främst.

– Jag tycker gott och väl att man kan säga att titeln advokat, som är en skyddad titel, är ett tecken på kvalité och ansvar. Att vara advokat innebär att man får en mängd krav på sig och man ådrar sig skyldigheter mot klienter, motparter och rättsväsendet. Klientens trygghet ökar när man väljer att anlita en advokat eller advokatbyrå. En juristbyrå kan däremot vem som helst driva. För egen del innebär titeln naturligtvis en mer självständig roll.

Mats, som arbetat på Centrumadvokaterna sedan februari 2009, har fått en ny kollega som heter Per Prené. Han är jur. kand. och arbetar som biträdande jurist sedan i maj månad.

Per kommer från Torsås men har flyttat till Olofström efter att han fick en tjänst här. På min fråga om vad som är viktigast i sitt utövande framhåller Per att en klient måste vara nöjd. Inte att man måste ha fått rätt utan att man gjort allt det bästa för kunden och att kunden också förstår det.

Min fråga till Per är; Vad gör att man som klient ska anlita dig med sina ärenden?

Svaret från Per låter inte vänta på sig.

– Jag tycker själv att genom att berätta på ett vardagligt språk utan juridiska, krångliga ord för klienter så kan jag få dem att förstå myndigheter och få en möjlighet att själva förstå ärendet.

Detta är väldigt viktigt eftersom mina klienter ofta är privatpersoner som har ärende med myndigheter.

Hur ser din vardag ut på Centrumadvokaterna?

– Det är ganska mycket skrivande och lyssnande. Telefonen används flitigt, men det är ett omväxlande arbete som ger mycket tillbaka. Klienter som får hjälp och saker förklarade när de kanske precis upplevt att hela deras tillvaro rasat samman. Ofta kan läget vara lugnare för klienten när man haft en första kontakt.

Med Mats och Per och deras kollegor hos Centrumadvokaterna kan man känna sig riktigt trygg.

Text: Patrik Lundin

Bild: Frida Horning

Mats och Per från Centrumadvokaterna

Föregående artikelFlügger Färg sätter en färgklick på tillvaron
Nästa artikelJulmarknader och julskyltningens traditioner