Familjetrampen från tidigare år. Foto: Ingegerd Linden.

Bräkne-Hoby – 2006 invigdes Bräkneleden med cykling som kallades Bräkneloppet. Bräknetrampen gick första gången 2009 med 850 deltagare redan första året.
Några år gick och Bräknetrampen blev till ett större arrangemang. Flera år i rad har det nu varit över 1000 deltagare. Evenemanget har sedan begynnelsen utvecklats med nyheter varje år och har vuxit i antal deltagare allt eftersom. Arrangörerna hoppas precis som tidigare år, på rekord även denna gång. Nu pågår planeringen för fullt i Bräknetrampens styrgrupp och lördagen den 5:e september återkommer evenemanget. Då vaknar hela bygden upp till liv. Många ideella krafter hjälper till både före och efter trampen, över 150 personer är engagerade i Ekbacken och ute på sträckornas besöksstationer.
Allt fler upptäcker Bräknetrampen och som alltid kommer det erbjudas flera olika sträckor att ta sig igenom, som i år består av åtta sträckor med olika svårigheter och längd. Dessa kan bestå av exempelvis en kustrunda, en runda med mountainbike, Elitrundor med upp till 120 km eller Hjämsatrampen för familjer, äldre och som dessutom är anpassad för rörelsehindrade personer.

Fina vyer kan väntas på Bräknetrampen. Foto: Emma Selan.

Ingegerd Linden som sitter med i styrgruppen berättar om deras satsning dom gjorde för några år sedan, då dom introducerade cykling för funktionsbegränsade.
– Vi vill att alla ska kunna delta i Bräknetrampen, därför vill vi erbjuda denna möjlighet. Dessutom satsade vi ytterligare förra året på de med funktionsnedsättning då vi introducerade den eldrivna parcykeln. Den finns tillgänglig året runt i Bräkne-Hoby för utlåning till äldre och funktionsnedsatta. Intresset för parcykeln var mycket stort i fjol, så i år har vi fått låna in en från Vidablick i Ronneby och en från Ålycke i Johannishus. Vi har alltså tre stycken sådana cyklar att erbjuda deltagarna i år.
Har man ingen egen cykel kan man hyra en genom att förboka. Deltagandet är gratis för alla barn upp till 16 år samt funktionshindrade.
– Största nyheten i år sker på sträckan Hjälmsatrampen men även Ådalstrampen. Här kommer man kan man göra något som kallas för ”cykelspaning”. Detta innebär att man får en typ av formulär, sedan leta upp besöksmål på sträckan efter bilder och där samla bokstäver. Detta fyller man i och lämnar in vid målgång och får då chansen att vinna fina vinster, berättar Ingegerd.

Parcykeln finns att låna. Foto: Emma Selan.

Cykelspaningen har arrangörerna skapat för att göra något extra för familjerna som kan lösa uppgiften tillsammans. Cykelspana kan även de som cyklar Ådalstrampen göra om de vill, eftersom de två sträckorna flyter ihop under en mil.
– Tanken är att man dessutom ska kunna cykelspana under resten av sommaren om man vill, lösa uppgifter och framåt hösten få möjlighet att vinna ett litet pris, nämner Ingegerd.
Vare sig man väljer att delta på sträckorna eller bara besöka Bräkne-Hoby under denna dag har Ekbacken fullt av aktiviteter, underhållning, lotterier och tipspromenad. Minst sagt, det kommer finnas en hel del att göra denna dagen.

Bräknetrampen 5 September:
Start och Mål i Hoby Ekbacke.
Sträckorna:
Elittrampen: 60 km, 90 km och 120 km.
Mountainbike: ca 22 km.
Ådalstrampen: ca 30 km.
Kusttrampen: ca 28 km.
Silpingetrampen: 28 km.
Hjälmsatrampen: 11 km.
(Familjetrampen. Anpassad även för rörelsehindrade)
www.braknetrampen.se

Text: Daniel Sverkersson
Foto: Ingegerd Linden & Emma Selan

Föregående artikelRepetition inför vår- och wienerkonsert
Nästa artikelDen tid vi lever i