Fosilvaskning. Foto: Tobias delfin.

Att testa på att få vara Dinosauriejägare Paleontolog under några timmar är en lärorik och spännande upplevelse.

Äventyret startar på Havsdrakarnas Hus i Bromölla, där deltagarna får en presentation av Krithavet och de djur som levde då. Sedan kör vi iväg med de egna bilarna för en kortare transport mot Åsens Fältstation som ligger 12 km norrut.

Den fossilrika sanden från Krithavet våtsiktas vid arbetsbänkar och man behåller givetvis det man hittar. Vid Åsens Fältstation har man hittat enorma mängder fossil, hundratusentals hajtänder, betydande mängder av lämningar från marina reptiler samt den övervägande delen av fossil från landlevande dinosaurier som gjorts på svensk mark.

För 80 miljoner år sedan var det Nordostskånska landskapet täckt av ett varmtempererat hav med en skärgårdsliknande karaktär, placeringen var då där våra dagars Medelhav nu befinner sig. Det var Kritatid och de storvuxna marina reptilerna Havsdrakarna var havets kungligheter. De vanligare fynden vid Åsens Fältstation är bläckfiskrester, ostron, hajtänder och havsreptiler men även fynd av landlevande dinosauriefossil förekommer.

Läs mer på www.havsdrakarnashus.se

Text: Filip Lindgren
Foto: Filip Lindgren och Tobias Delfin

Föregående artikelGolftour Ivösjön runt
Nästa artikelMarknad i Bromölla igen