Henrik Lindekrantz, Peter Peters och Tuva Lindekrantz packar om retur för vidareleverans

Sölvesborg

Bromölla Transport köpte Hans Anderssons verksamhet i Sölvesborg den 19 april 2017 och sedan dess har man förnyat och utökat verksamheten. Roger Andersson och Henrik Lindekrantz har en gedigen bakgrund inom transport och handhavande av skrot. Verksamhet med återvinning är en av de viktigaste grenarna som finns för vår miljö. För om det inte görs rätt eller riktigt så kan vi inte fortsätta att utveckla produkter och man måste bryta mer malm och farliga kemikalier hamnar i vår natur. Bromölla skrot har under senaste året investerat i att byta ut delar av sin lastbilsflotta till nya moderna bilar som också fungerar bättre för miljön. Så mycket det är möjligt kör man på HVO 100 vilket kan minska koldioxidutsläppen med över 80 procent. Dessutom så använder man AD Blue som även det hjälper till att minska Koldioxidutsläppet. I sin iver att bli ett framgångsrikt företag in i miljöåldern så har man även ISO certifierat sig. Det är ett mycket bra redskap för att ha ett systematiskt arbetssätt med miljötänk vilket ger våra kunder en garanti för att vi tar hand om deras avfall på ett godkänt sätt. På så vis får våra kunder förtroende för oss och anlitar oss igen. Skulle man vilja veta hur vi arbetar så kan man se våra styrdo-kument som finns upprättade. Ofta i upphandlingar så kräver det att man har en ISO-certifiering för att kunna få uppdragen. Sedan övertaget 2017 har man anställt mer personal och lagt mycket energi på att utveckla verksamheten.

Bland annat har vi styrt om verksamheten på gården bland våra containers och här har vi framförallt arbetat med lösningar som genererar minskad miljöpåverkan. Det kan vara miljön för omkringboende men även för våra anställda som ska sköta det. Bullerdämpning prioriteras och målet är att flytta om arbetsuppgifter på gården innan man kan bygga in visst arbete i hallar. Nyhet hos Bromölla skrot! Företaget har tagit fram en helt egen produkt där man erbjuder magnesiumberikad jordbrukskalk. Kontakta Bromölla Skrot & Containerservice för leverans. Man har projekt i gång där man tar på sig legoarbete som att packa om kunders material för vidare transport vilket har slagit väl ut. – En succé har det blivit med våra blandade containers med fastpris, kunden fyller upp containern under 10 dagar sedan hämtar vi den och sorterar upp allt, berättar Henrik.- Mycket populärt när man rensar ur källare och gamla hus. Självklart får man inte slänga farligt avfall i densamma. Ofta går grannar ihop om container för vårsysslor i trädgården och då slänger man endast grönt och trädgårdsklipp.Det finns både öppna och stängda containers som man kan använda. Många före-tagskunder använder täckta containers. Även lastflak kan ställas ut för att lättare kunna lasta i.

Uthyrning av containers: Finns i flera olika storlekar beroende på kundens behov, privat eller företag. Återvinning av material: Vi tar emot i stort sett alla material, både osorterade som rena fraktioner och ser till att dessa återvinns i största möjliga ut-sträckning. Transporter: Vi utför transporter av olika slag. Bl.a. maskiner, liftar och material. Vi har även hjullastare för materialhantering tex lastning och lossning. Legoarbete:Vi packar och lastar returmaterial som ska skickas till återvinning åt andra företag.Sekretess:Vi tillhandahåller plomberade kärl till kunder som har dokument av känslig karaktär som skall destrueras för att undvika spridning av information. Spolning/Sugning: Vi erbjuder spolning/sugning med spolbil genom extern sam-arbetspartner. Oljor, fettavskiljare, emulsioner mm. Köper skrot och metaller: Vi köper skrot och metaller av både privata kunder och företag till marknadspris.

INFO-Bladet önskar Roger och Henrik lycka till med sin storsatsning.

Text & Foto: Patrik Lundin

Föregående artikelHittaut Karlshamn 2021
Nästa artikelEn av Sydsveriges finaste inredningsbutiker – BM Designcenter