Axeltorp

Kronolänsman Anders Robert Widerberg i Västanå hade till Näsums kommunalstämma den 23 maj 1907 beskrivit hur man vid Axeltorps dansbana (Basabacken) börjat verksamheten med att förvilla ungdomen i socknen, även som från angränsande socknar, där tjänare avviker från sin tjänst, barn från föräldrar samt alla helgdagkvällar och nätter utövar allehanda störande uppträden såsom fylleri och skrål så att fredliga människor helt och hållet blir störda i sin nattro. Han ber kommunstämman att stävja det onda genom att införa en ordningsstadga som antagits av flera andra kommuner. Näsums kommunalstämma antar enhälligt, och mot det onda, att landshövdingen skall fastställa ordningsstadga för kommunen.Iris Perssons mor Hulda Svensson (1900–1992) kom till Axeltorp 1908. Hon var på dansbanan och hade roligt. Hit kom många för dans. Här fanns ordningsvakter och förekom inga slagsmål. Kronolänsmannens ingripande hade fått effekt.

En man som bodde nära banan spelade dragspel. Dansen skedde på bara marken och här fanns inget dansgolv. Dansbanan låg till vänster, när man for upp till Basagården.Min morfar Martin och mormor Hanna Svensson bodde invid Basagården berättar Kjell Märgelbrink. Martin spelade dragspel vid dansen från mitten av 1910-talet tills allting upphörde. Min mor Greta Olofsson, född 1916, sprang till dansbanan och tittade på skåde-spelet men blev hemskickad då hon var alltför ung. Mor pekade ut platsen vilken var nära Kullagården i Axeltorp. Denna ödegård ägs numera av Kerstioch Håkan Svensson. Det be-rättas, att Joel som hade bott i Basagården tillsammans med Anna Karlsson, hade spelat vid dansbanan.En stig vid gamla landsvägen, öster om familjen Jaspers hus, ledde upp till dansbanan. Denna låg på nuvarande Mårtens Perssons ägor. Enligt Jojje Blomkvist upphörde dansen 1926. I slutet av 1940-talet fanns det bara kvar några plan-kor efter en bod berättar Öst-ern Person i Axeltorp. Han har skänkt en trappsten vilken upp-satts som minnessten vid gamla landsvägen (se bild). En andra sten är placerad på platsen för dansbanan och har erhållits av Åsens miljöstation. Ristningen av stenarna har främst utförts av Krzysztof Jackowski. Vid transport och resning av stenar fick vi hjälp av Göran Persson, Axeltorp.

Text: Brodde Almer Foto: Näsum hembygdsförening

Föregående artikelMygg och flugfri sommar, är det möjligt?
Nästa artikelKarlshamnsprofil vill satsa på musiken