Johannes Meijers karta från 1655 är den äldsta bevarade stadskartan över Sölvesborg. Söder om staden finns S:t Enevalds kapell och brunn namngivna.

Sölvesborg

För en tid sedan antog Sölvesborgs kommunfullmäktige en motion med följande text: ”att Sölvesborgs kommun, gärna efter samråd med Blekinge museum, hos Länsstyrelsen ansöker om tillstånd för en arkeologisk utgrävning av brunnen i Järnvägsparken jämte en georadarundersökning av brunnens närområde.” 

Detta beslut är nu, ordagrant och bokstavligen talat, verkställt. Det är arkeolog Håkan Aspeborg, vid Statens historiska museer, Lund, Arkeologerna, som genomfört denna utgrävning. Platsen fanns sedan länge utpekad på Riksantikvarieämbetets hemsida, men i de schakt som öppnades fanns ingen brunn.  

S:t Enevalds kapell är känt sedan medeltiden och var en vallfärdsplats dit syndare kunde få sina synders förlåtelse. Sedan flera hundra år tillbaka omtalas också platsens brunn. Kulturarvsamordnare Marcus Bernhardsson säger att ”Sölvesborg är en gammal stad och lämningar efter hus, gårdar och deras brunnar finns lite här och var i trakten. Dock så gäckar just S:t Enevalds brunn oss fortfarande och dess gåta är alltjämt en obesvarad fråga.”  

Flera olika platser och ställen runtomkring i Sölvesborg har pekats ut såsom varande S:t Enevalds-platsen. Denna undersökning är dock gjord efter de fakta som sammanfogats under årens lopp rörande just denna källas hemvist. Debatten rörande var denna stadens forna stolthet låg, började år 1918, och ännu ruvar alltså både historien som jordmassor över denna källa, som tycks vara magisk!     

Text: Patrik Lundin  

Foto: Marcus Bernhardsson  

Föregående artikelSommar i Svängsta
Nästa artikelI gamla tennishallen spelas det badminton