En kopia av Istabystenen pryder nu Tolavägen i Istaby. Originalstenen finns sedan år 1878 på Statens Historiska Museum i Stockholm. Under kulturarvshelgen invigde Sölvesborgs kommuns kulturarvssamordnare, Marcus Bernhardsson, denna runsten.

Sölvesborg/Istaby

Kulturarvsdagen har uppmärksammats i Istaby. Söndagen den 13 september invigdes en kopia av Istabystenen, en runsten från 600-talet.
Projektet med att ta fram denna runsten har pågått länge och ordförande för ”Föreningen Istaby Historia” Ingrid Johansson, gladdes över att denna kopia av den 1.400 år gamla runstenen nu pryder bykärnan i Istaby. Flera gäster och talare hade bjudits in till denna eftermiddagstillställning, en av talarna var Sölvesborgs kommuns fritids- och kulturnämnds ordförande Rolf Berg, som också gladdes över att detta projekt nu är fullbordat samt talade om att det lokala kulturarvet, genom ett sådant här projekt, stärker lokalsamhället.
En annan som talade var projektledare Åke Werdenfels, vilken berättade om Istabys historia. Runristaren, Rudolf Germeroth, talade om hur det gick till då han fann stenblocket, som i dag är en kopia av Istabystenen. Erik Ebbesson, från Istaby, blåste i byahornet och kungjorde att en betydande tilldragelse skedde i byn.
Operasångare Rolf Nilsson inramade högtiden med folkvisor och kärlekshymner till hembygden, medan Gustaf Janzén från Istaby, informerade om gällande ”Corona-regler” vid denna sammankomst. Invigningstalaren och den som invigde stenen, var Sölvesborgs kommuns kulturarvsamordnare, Marcus Bernhardsson, vilken höll ett längre tal om Listers och kommunens historia och där denna runsten sattes in i olika kontexter. Denna sten är mycket unik, poängterade Marcus och fortsatte. I hela världen finns det enbart ca 20 stycken runstenar med det urnordiska runalfabetet, Istabystenen är en av dessa stenar. I Sölvesborgs kommun finns det fyra kända runstenar, tre av dessa är på urnordiska. Däremot finns det ca 6.700 runstenar med det betydligt yngre runalfabetet.
Stenens budskap har tytts i omgångar och en översättning till modern svenska lyder så här: ”Hathuwulf, son till Heruwulf, ristade till minne av Hariwulf dessa runor.” Vidare riktade Marcus ett varmt och hjärtligt tack till de som arbetat med detta projekt med att förse Lister med en kopia av denna mycket vackra gamla runsten, och att denna grupp verkligen har gjort en mycket fin kulturell insats åt både sin samtid som åt eftervärlden. ”Föreningen Istaby Historia, som har arbetat med detta projekt, har verkligen gjort ett fantastiskt arbete och ni har nu förverkligat er idé och nu står Istabystenen här, som ett landmärke från historien till framtiden och måtte alla Goda krafter skydda stenen i de dagar som kommer.

Ett stort tack till er alla som arbetat med detta projekt och med dessa ord förklarar jag Istabystenen för invigd!”

Text: Patrik Lundin
Foto: Tommy Andersson

Föregående artikelMatlagning från olika kulturer
Nästa artikelPysslande varje lördag på biblioteket