Preliminära utgivningsdatum 2021: 

Månad Manusstopp Utgivning   

Januari 22 januari 30 januari 

Februari 12 februari 27 februari 

Mars/ påsk 17 mars 27 mars        Vinslöv 

April 16 april 24 april 

Maj 14maj 22 maj        

Juni 11 juni 18 juni 

Juli 2 juli 10 juli 

Augusti 20 augusti 28 augusti    

September 16 september 25 september 

Oktober 15 oktober 23 oktober 

November 12 november 20 november     Vinslöv 

December 3 december 11 december